Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Ново улично осветление на улица от о.т. 1006 до о.т. 1021 по ПУП план за регулация, м. Кокалу, гр. Несебър, Община Несебър“.
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 0554 2 93 99

Споделяне: