Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Изграждане на ново улично осветление на улица „Искър“ /ПИ 61056.501.514/ о.т. 570-571-574-575-578 по КК на село Равда, Община Несебър“.
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 0554/2 93 99

Споделяне: