Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за изграждане на: „Ново улично осветление на улица „Резвая“ /ПИ 61056.501.503/ о.т. 12 -10, с. Равда, общ. Несебър“.
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 055429399

Споделяне: