Обяви и съобщения

Община Несебър проведе на 19 октомври 2023 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър

Благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове се събраха: 23 кг негодни за употреба батерии, 318 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, климатици, монитори, телефонни апарати, компютри, ел. кани, прахосмукачки, телевизори, принтери и др.). Най-голяма активност беше отчетена в гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Тънково и с. Оризаре.

Събраните масоворазпостранени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД - гр. Варна.

Споделяне: