Обяви и съобщения

Община Несебър обявява съобщение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна за инициатива на „Трансатлантик Фрейтър България“ ООД, гр. Бургас за водовземане от Изкуствено езеро, формирано в северната част на котлована на „Централен участък“ – находище „Инджейско блато“.

Споделяне: