Обяви и съобщения

На основание чл.4 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за изграждане на: „за: „Обслужващи улици в КК „Слънчев бряг – Запад“ в част от ПИ51500.506.303 и ПИ 51500.506.302, Община Несебър – улици о.т. 521-568-587, о.т. 568-569 и о.т. 569-570-571“
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 0554/2 93 93

Споделяне: