Обяви и съобщения

На основание чл.4 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за изграждане на: „Обслужващи улици в КК „Слънчев бряг – Запад“ в част от ПИ51500.506.274 и ПИ 51500.506.288, Община Несебър – улици о.т. 571-585 и о.т. 584-585-586-587-591-589-588-587”.
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 0554/2 93 93

Споделяне: