Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Доставка и монтаж на електрозарядна станция за електромобили с фотоволтаична система в ПИ №51500.502.149 по КК на гр. Несебър.“
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 0554 2 93 93

Споделяне: