Обяви и съобщения

В края на 2023 година, Община Несебър стартира разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали, като се поставиха специализирани съдове в гр. Несебър – ДГ „Калина Малина”, ДГ „Моряче”, Административна сграда Община Несебър кв.„Чайка”, Административна сграда Кметство - гр. Свети Влас, с. Равда и гр. Обзор. Събрани са общо 5 660 кг текстилни отпадъци, които безвъзмездно са предадени на „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ” ООД, съгласно сключен договор за сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване.

Споделяне: