Обяви и съобщения

На основание чл.4 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за: „Преработка по време на строителството на ул. „Иван Вазов“ в частта си от административната сграда на Кметство Обзор до новоизградения площад „Свобода“ в град Обзор, Община Несебър“.

Лице за контакти: Йоана Щерева – Кметство Обзор

Тел.: 0556/35116

Споделяне: