Обяви и съобщения

Извършени и предстоящи дезинсекционни и дератизационни обработки през месец април 2024 г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че предвид необичайно топлото време на 10 срещу 11.04.2024 г. се обработиха зелените площи, парковете, градините, междублоковите пространства, гробищните паркове в населените места и сборищата на животни в селата на територията на общината срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми.
На 14 срещу 15.04.2024 г. се извърши обработка на храстовата растителност по улиците и зелените площи в гр. Несебър, с. Равда и гр. Обзор.
Растителнозащитните обработки се изразяват в третиране на храстите срещу листни въшки, както и други вредители които унищожават листната им маса.
Предвид продължаващите високи температури уведомяваме гражданите, че в периода 15-19.04.2024 г. ще бъдат извършени обработки на биотопите срещу ларви на комари, а в периода 29-30.04.2024 г. ще се обработят с топъл аерозол срещу комари и летящи насекоми населените места на територията на общината.

Споделяне: