Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на: „Ново улично осветление на улици между кв.5601, 5701, 6201 - ПИ 51500.506.303 и ПИ 51500.506.302, к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър“.
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 055429393

Споделяне: