Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на: „Ново улично осветление на улици между кв.6101, 6102, 6104 и „възела“ - ПИ 51500.506.274 и ПИ 51500.506.288, К.К. „Слънчев бряг“, общ. Несебър“.
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 055429393

Споделяне: