Обяви и съобщения

Съгласно чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани лица, че осигурява обществен достъп до изготвено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкция на път ОПС-Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път III-9061 (Оризаре – Сл. Бряг), Преработка на пътно кръстовище с път III-9061 (Оризаре – Сл. Бряг)“, с възложител Община Несебър.
Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по околна среда и водите, гр. Бургас на адрес www.riosvbs.com.
Съобщение е поставено и на обществено достъпно място в сградата на Община Несебър за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

Споделяне: