Обяви и съобщения

На основание чл.4 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за: „Ремонт на отсечка от старо трасе на път I-9 „Бургас-Варна“ за включване в общинската транспортна система за път от местно значение (в обхвата на ПИ 51500.75.25 и ПИ 51500.75.203 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, Община Несебър)“.
Лице за контакти: инж. Клара Каравасилева - Стоянова
Тел.: 0554/ 29323

Споделяне: