Обяви и съобщения

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 от Наредба №4 от 01.02.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, със Заповед №2059/07.06.2024г., Кметът на Община Несебър възлага да се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър в периода от 01.09.2024г. до 31.10.2024г.

Споделяне: