Kампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Несебър организира на 09 май 2023 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър.

Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна.

Инициативата стартира от 10.00 часа до 15.00 часа с отворени пунктове в:

гр.Несебър – нова част, жк „Младост“ 62Г – „Екология“;

кк „Слънчев бряг“ – Автогара, ОП „БКСО“;

пред Кметствата в гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда,

с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня.

Телефони за връзка: 05544 25 32, 0554 223 90, 0554 223 18,

отдел „Екология”, Община Несебър.

СЪОБЩЕНИЕ

Споделяне: