ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Община Несебър проведе на 17 април 2024 г. пролетна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър Благодарение на ...

повече

Кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър

ИУЕЕО и НУБА, след рециклиране значително понижават количеството на депонираните отпадъци ! Община Несебър организира на 17 април 2024 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба ...

повече

Eсенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори

Община Несебър проведе на 19 октомври 2023 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър Благодарение на ...

повече

KАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Община Несебър организира на 19 октомври 2023 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър. Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по ...

повече

Kампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Несебър организира на 09 май 2023 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър. Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ...

повече