ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Община Несебър проведе на 17 април 2024 г. пролетна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър

Благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове се събраха: 52 кг негодни за употреба батерии, 691 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, мини барове, монитори, телефонни апарати, климатици, компютри, ел. кани, скари, тостери, прахосмукачки, телевизори, принтери и др.). Активност беше отчетена в гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Кошарица и с. Равда.
Събраните масоворазпостранени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД - гр. Варна.

Споделяне: