обяви и съобщения

26.01.2022 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Авариен основен ремонт на главен ...

повече

обяви и съобщения

07.01.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на „Улично осветление на временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т. 41 по плана на к.к. „Слънчев бряг- ...

повече

обяви и съобщения

21.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Отоплителна инсталация с котелно помещение и ...

повече

обяви и съобщения

15.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки в ...

повече

обяви и съобщения

14.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на „Улично осветление по булевард „България“ с ...

повече

обяви и съобщения

08.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за има инвестиционно предложение за „Авариен ремонт на съществуваща подпорна стена по западната граница на УПИ XII-226, кв. 31, ПИ ...

повече

обяви и съобщения

08.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен инвестиционен проект за изграждане на „Улица между квартали 3101, 3102, 3301, 3302, 3401, ...

повече

обяви и съобщения

03.12.2021г. Като участник в събития организирани от Хабитат България, Община Несебър обръща внимание на проблемите породени от енергийната бедност, които са огромно ...

повече

обяви и съобщения

23.11.2021г. Съгласно изискванията на чл.95, ал. 1 от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Засаждане и отглеждане на трайни насаждения – овощни дръвчета и изграждане на сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 39164.12.664 по КК, м. ...

повече

обяви и съобщения

19.11.2021г.  Съобщение на Община Несебър, съгласно изискванията на чл. 4, ал.2 на НУРИОВОС за инвестиционно предложение на Сдружение „Спортен клуб на водни спортове Месембрия“ -

повече