обяви и съобщения

24.08.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен технически проект за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана ...

повече

обяви и съобщения

24.08.2022г. СЪОБЩЕНИЕ Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на гр. Несебър и с Равда, че на 25.08.2022 г. при благоприятни условия за ...

повече

обяви и съобщения

23.08.2022г. Съобщение, относно инициатива на Степ груп“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – ТК „Степ груп-Равда“, изграден в поземлен ...

повече

обяви и съобщения

22.08.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Изграждане на пристройка с физкултурен салон към ОУ ...

повече

обяви и съобщения

17.08.2022г. ОБЯВА „АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД, със седалище гр. Несебър 8240, КК „Слънчев бряг“, хотел ...

повече

обяви и съобщения

03.08.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен Актуализиран работен проект за обект: „Укрепване на свлачище над кв. 44, ...

повече

Извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки през месец юли 2022г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец юли в периода 12.07.2022 г. – 26.07.2022 г. са извършени дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на ...

повече

Да защитим кестените

От 20 години насам кестените в България боледуват, като проблемът с всеки изминал сезон обхваща все по-големи райони и засилва вредното си влияние. Причината се крие в един смъртоносен за фотосинтезата вредител, наречен листоминиращ молец (Cameraria ...

повече

Извършени дезинсекционни и дератизационни обработки през месец май и юни 2022г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец май в периода 20.05. – 27.05.2022 г. и м. юни – 23.06.-30.06.2022 г. са извършени дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените ...

повече

обяви и съобщения

22.07.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен технически проект за обект: „Светофарна уредба на пешеходна пътека на ...

повече