ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

02.11.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Благоустрояване и изграждане на детска площадка в ПИ с идентификатор 39164.501.276

повече

обяви и съобщения

12.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 20,35 kWp" на покривa на съществуващa сградa с идентификатор ПИ 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър, Община ...

повече

обяви и съобщения

11.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Проект за временни паркинги и временно благоустрояване от о.т. 43 до о.т. 59 – улица „Първа“, КК „Слънчев бряг – Запад“. Лице за контакти: Мария ...

повече

обяви и съобщения

10.10.2022г. Община Несебър организира на 20 октомври 2022 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община ...

повече

обяви и съобщения

10.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно събиране на отпадъци между о.т.427 и о.т.437 на улица с идентификатор ...

повече

обяви и съобщения

10.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно ...

повече

обяви и съобщения

10.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно ...

повече

обяви и съобщения

07.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „Изграждане на улица тупик с обръщало, захранваща ПИ№ 53045.502.576 ...

повече

обяви и съобщения

27.09.2022г. На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Несебър, осигурява обществен достъп до Становище от „АНГАРА ...

повече

обяви и съобщения

27.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „Реконструкция на плочест водосток, находящ се в кръстовището ...

повече