обяви и съобщения

03.08.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен Актуализиран работен проект за обект: „Укрепване на свлачище над кв. 44, ...

повече

Извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки през месец юли 2022г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец юли в периода 12.07.2022 г. – 26.07.2022 г. са извършени дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на ...

повече

Да защитим кестените

От 20 години насам кестените в България боледуват, като проблемът с всеки изминал сезон обхваща все по-големи райони и засилва вредното си влияние. Причината се крие в един смъртоносен за фотосинтезата вредител, наречен листоминиращ молец (Cameraria ...

повече

Извършени дезинсекционни и дератизационни обработки през месец май и юни 2022г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец май в периода 20.05. – 27.05.2022 г. и м. юни – 23.06.-30.06.2022 г. са извършени дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените ...

повече

обяви и съобщения

22.07.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен технически проект за обект: „Светофарна уредба на пешеходна пътека на ...

повече

обяви и съобщения

07.07.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Изграждане на ново улично осветление в ПИ 11538.502.273, ...

повече

обяви и съобщения

07.07.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Изграждане на ново улично осветление в ПИ 51500.507.68 по КК, ...

повече

обяви и съобщения

07.07.2022г. Община Несебър информира гражданите и всички заинтересовани страни, че на 12.07.2022г. и 13.07.2022г. Сдружение с нестопанска цел „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие – Бургас“ ще проведе Почистване на ...

повече

обяви и съобщения

07.07.2022г. На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на БДЧР Варна обявява инициатива ва „Евробилд“ ООД за издаване на разрешително за водозвемане от подземни води чрез съществуващо водовземно ...

повече

обяви и съобщения

05.07.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: ...

повече